woensdag 18 mei 2016

consensustaxatie

consensustaxatie


De consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten.

Door een groot aantal taxaties bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal taxaties wordt de gemiddelde taxatie verkregen die dan als de consensustaxatie (de taxatie waar iedereen het min of meer over eens is) wordt gezien.
Gebruikte begrippen in consensustaxatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
taxatie
  ... het begrip taxatie kent meerdere betekenissen bijvoorbeeld het vaststellen van de waarde van een onroerend goed bijvoorbeeld van een woning in...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
winst per aandeel
  ... de winst per aandeel ofwel de wpa is de nettowinst van een vennootschap gedeeld door het aantal uitstaande...Lees meer