zondag 22 mei 2016

coming-backservice

coming-backserviceOnder een coming-backservice verstaan we de premiebetalingen voor pensioenen die in de toekomst moeten worden gedaan om loon- en prijsstijgingen te kunnen verwerken in het eindpensioen..
Gebruikte begrippen in coming backservice


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


backservice
  ... Van een backservice is sprake als pensioenaanspraken met terugwerkende kracht worden verhoogd dit gebeurt meestal in verband met gestegen lonen...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer