zondag 22 mei 2016

Cliëntgerichte transactie

Cliëntgerichte transactie


Onder een clientgerichte transactie verstaan we een effectentransactie op basis van een incidentele opdracht van een bepaalde client zoals ontvangsten, uitleveringen, overboekingen, aan- en verkopen, inschrijving op een emissie en conversie. http://

Vertalingen van Cliëntgerichte transactie

Engels:  clientoriented transaction 

Gebruikte begrippen in clientgerichte transactie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
effectentransactie
  ... een effectentransactie is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank commissionair...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer