zondag 22 mei 2016

Clearing and settlement

Clearing and settlement


Clearing en settlement is het garanderen en afwikkelen van effectentransacties, dat wil zeggen verzekeren dat de koper het gekochte effect krijgt en de verkoper de koopprijs bijgeschreven krijgt.
Gebruikte begrippen in clearing and settlement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer