zondag 22 mei 2016

Claimperiode

Claimperiode


Het begrip Claimperiode heeft meerdere betekenissen:

1. Termijn waarbinnen de claim onder een borgstelling de borg moet hebben bereikt.

Deze termijn kan gelijk zijn aan de looptijd van de borgstelling of langer. Hetzelfde geldt bij een abstracte bankgarantie.

2. Termijn waarbinnen de houders van een claim van hun rechten gebruik kunnen maken.
Gebruikte begrippen in claimperiode


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


borgstelling
  ... een borgstelling wordt ook wel borgtocht genoemd een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde partij die de borg wordt genoemd...Lees meer
claim
  ... de claim komen we tegen bij een emissie van nieuwe aandelen als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft dan zal dat vaak...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer