zondag 22 mei 2016

Claimhandel

Claimhandel


Onder Claimhandel verstaan we de handel op de beurs in claims die vanaf een bepaalde datum gehouden wordt en die meestal een week duurt. De Claimhandel eindigt op de dag van inschrijving op de nieuwe aandelen.
Gebruikte begrippen in claimhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer

Begrippen waar claimhandel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


claimemissie
  ... een claimemissie is een vorm van een emissie waarbij bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht hebben ten opzichte van nieuwe aandeelhouders bij...Lees meer