zondag 22 mei 2016

beleggersinformatie

beleggersinformatieOnder beleggersinformatie verstaan we alle gegevens die bedrijven over hun doen en laten aan beleggers verstrekken. Deze informatie wordt door de toezichthouders gecontroleerd maar lang niet altijd goed bevonden.

Zo concludeert de AFM in het verslag over 2013 met betrekking tot de jaarverslagen van 2012 dat de verslaglegging over de beloning van directie en commissarissen nog steeds niet in alle gevallen aan de wettelijke vereisten voldoet.

Ook werd geconstateerd dan de informatie voor beleggers over de daadwerkelijke stand van zaken binnen ondernemingen niet altijd 'eenduidig, duidelijk of juist' is.

Informatie over kredietrisico's, kasstromen en overige risico laat eveneens ruimte voor verbetering. Het risico wordt hierbij vaak vastgelegd in een risicoparagraaf.

Gebruikte begrippen in beleggersinformatie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicoparagraaf
  ... de risicoparagraaf is een onderdeel van het jaarverslag het is in het algemeen een opsomming van allerlei zaken die mogelijk...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.