woensdag 27 april 2016

Exportkredietverzekering

Exportkredietverzekering


Een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico’s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan het buitenland op krediet.

De Engelse vertaling van export kredietverzekering is export credit insurance.
Gebruikte begrippen in exportkredietverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer

Begrippen waar exportkredietverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


negatieve risicoomschrijving
  ... de negatieve risico omschrijving is de omschrijving bij de nederlandse exportkredietverzekering waarbij geen beperkende opsomming wordt gegeven van...Lees meer