zondag 3 april 2016

Traditio brevi manu

Traditio brevi manu


Onder Traditio brevi manu verstaan we een vorm van overdracht waarbij de eigenaar van een roerend goed de eigendom daarvan overdraagt aan degene die dit goed reeds onder zich heeft.

De feitelijke macht blijft zoals voorheen bij degene die het goed al gebruikte.

Een voorbeeld van Traditio brevi manu is de eigendomsovergang ingeval van huur of bruikleen.
Gebruikte begrippen in traditio brevi manu


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer