maandag 4 april 2016

Testament

Testament


Het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd. Het is een herroepelijke verklaring van iemand (deze wordt testateur genoemd), vastgelegd in een akte van hetgeen deze testateur wil dat na zijn dood met zijn vermogen zal geschieden.

De twee hoofdvormen van het testament zijn:
– de schriftelijke, geheime vorm, te onder scheiden in de olografische uiterste wil (is geheel met de hand geschreven) en de geheime of gesloten uiterste wil. Beide vormen zijn onder- handse akten die gedeponeerd zijn bij een notaris, die daarvan een akte opmaakt;
– de mondelinge openbare vorm, waarbij een mondelinge opgave wordt uitgesproken door de testateur tegenover een notaris en twee getuigen.
Gebruikte begrippen in testament


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
dood
  ... met dood of ook wel doods wordt een beursstemming bedoeld die aangeeft dat er eigenlijk helemaal niets gebeurt qua...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar testament in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


codicil
  ... met een codicil wordt een geschreven gedagtekende en ondertekende verklaring van de erflater bedoeld waarin hij bepaalde beschikkingen maakt voor...Lees meer
verklaring van erfrecht
  ... een verklaring van erfrecht is een verklaring die door een notaris wordt opgemaakt waarin vermeld staat wie de...Lees meer
voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer