woensdag 6 april 2016

Surséance van betaling

Surséance van betaling


Surséance van betaling is een door een rechtbank verleend algemeen uitstel van betaling op verzoek van een schuldenaar, die op dat moment niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar verwacht dat hij dat wel in de toekomst zal kunnen.