zondag 24 april 2016

Lastgeving

Lastgeving


Een lastgeving is een overeenkomst, waarbij de ene partij die de lastgever wordt genoemd opdracht geeft aan de andere partij, die we de lasthebber noemen en deze lasthebber de opdracht aanvaardt om vermogensrechtelijke rechtshandelingen voor de lastgever te verrichten.

Lastgeving eindigt ondermeer bij het overlijden, onder curatele stellen of het faillissement van één der partijen.
Gebruikte begrippen in lastgeving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


curatele
  ... met het begrip curatele bedoelt men de door een rechterlijke beschikking ontstane situatie waarbij ook een meerderjarige niet langer meer...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer