donderdag 28 april 2016

Exercise settlement date

Exercise settlement date


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De exercise settlement date is de uiterste dag waarop de onderliggende waarde bij het uitoefenen van een optierecht geleverd dan wel afgenomen moet worden.
Gebruikte begrippen in exercisesettlementdate


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
settlement
  ... onder settlement verstaan we de afwikkeling van een transactie waarbij geld en stukken tegen elkaar worden ingewisseld...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer