donderdag 28 april 2016

Exercise limit

Exercise limit


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
De exercise limit is een door de optiebeurs gesteld maximaal aantal contracten per klasse dat gedurende een periode van 5 dagen door één belegger mag worden uitgeoefend.

De exercise limit is vooral bedoeld om cornering te voorkomen.
Gebruikte begrippen in exerciselimit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
cornering
  ... onder cornering verstaan we een samenwerking tussen een aantal partijen die een dusdanig grote positie in bijvoorbeeld een aandeel oplevert...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer