donderdag 28 april 2016

Exercise notice

Exercise notice


roll up
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een exercise notice is een formulier dat wordt uitgegeven door de optieclearing-organisatie waarmee de Clearing Member aan het centraal clearinginstituut de opdracht doorgeeft die een cliënt aan zijn Public Order Member heeft gegeven om zijn optierecht uit te oefenen.

Dus een kooprecht bij een calloptie en een verkooprecht bij een putoptie.
Gebruikte begrippen in exercisenotice


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
clearing
  ... clearing is het onderling verrekenen van effecten en optietransacties stel een bank heeft 2 klanten jansen en pietersen...Lees meer
clearing member
  ... een clearing member is lid van de eoe en de escc en of iocc en draagt zorg voor de...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer
public order member
  ... een public order member meestal aangeduid als pom is een bank of commissionair die bevoegd is om op...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer