woensdag 6 april 2016

substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal

substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal


Vaak kunnen arbeid en kapitaal elkaar in het productieproces vervangen. We spreken dan van de substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal

Vooral als arbeid relatief duur wordt dan zal de ondernemer die arbeid gaan vervangen door vaste kapitaalgoederen.

We zien dat vooral bij mechanisatie en automatisering.

Goede voorbeelden zijn de robotisering van de auto-industrie en de mechanisatie van de landbouw.
Gebruikte begrippen in substitueerbaarheid van arbeid en kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
mechanisatie
  ... houdt het invoeren in van machines waarbij de mens nog wel een belangrijke rol speelt bij mechanisatie neemt de productiviteit...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
productieproces
  ... onder het productieproces verstaan we de manier waarop de productiefactoren op een bepaalde plaats en op een bepaald moment...Lees meer