vrijdag 1 april 2016

Transportkosten

Transportkosten


De transportkosten zijn de kosten voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van het overschrijven van die akte in de daartoe bestemde openbare registers.
Gebruikte begrippen in transportkosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
transportakte
  ... de term transportakte is de benaming die in het dagelijks leven wordt gegeven aan de koopakte van een onroerend goed...Lees meer