vrijdag 1 april 2016

Transmissiemechanisme

Transmissiemechanisme


Onder het transmissiemechanisme van het monetair beleid verstaan we de manier waarop de beslissingen rond het monetair beleid van invloed zijn op de economie in het algemeen en het prijspeil in het bijzonder.

Het transmissiemechanisme kent langdurige, zeer variabele en vooral onzekere vertraagde doorwerkingen waardoor het bijzonder lastig te voorzien is, welke effecten de genomen beslissingen precies zullen hebben op de economie en het prijspeil.
Gebruikte begrippen in transmissiemechanisme


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer