zaterdag 2 april 2016

Transactierisico

Transactierisico


Het transactierisico is de onzekerheid over de uiteindelijke opbrengst of kosten van een transactie door een waardeverandering van de valuta waarin een transactie is afgesloten, ten opzichte van de thuisvaluta.
Gebruikte begrippen in transactierisico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
thuisvaluta
  ... de eigen valuta is de valuta in het land zelf wordt ook wel de lokale valuta of thuisvaluta genoemd...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer