zondag 3 april 2016

Transactiemotief

Transactiemotief


Het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon van inkomsten en uitgaven op te vangen.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de kasbehoefte die kan ontstaan door het niet synchroon verlopen van maandelijkse salarisbetalingen en wekelijkse gezinsbestedingen; de ontvangsten op incidenteel grote orders en regelmatige kleinere betalingen voor grondstoffen voor de voortgang van het produktieproces.
Gebruikte begrippen in transactiemotief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kasbehoefte
  ... onder de kasbehoefte verstaan we de behoefte aan kasgeld om de verschillen in het uitgaven en inkomstenpatroon kaspatroon op...Lees meer
liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer