zondag 3 april 2016

Traditio symbolica

Traditio symbolica


De traditio symbolica is een vorm van overdracht die de eigendom van iets slechts symbolisch doet overgaan.

Voorbeelden: het verschaffen van sleutels die toegang geven tot het gekochte huis, het geven van een machtiging om een zaak op een bepaalde plaats weg te halen etc.
Gebruikte begrippen in traditio symbolica


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer