zondag 3 april 2016

Totale opbrengst

Totale opbrengst


De totale opbrengst wordt gevonden door de prijs of gemiddelde opbrengst te vermenigvuldigen met het aantal verkochte eenheden.
Gebruikte begrippen in totale opbrengst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar totale opbrengst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
allocatie
  ... De term allocatie in de economie is de verdeling van de produktiefactoren over de produktiemogelijkheden zodanig dat de totale opbrengst...Lees meer
maximale totale winst
  ... de maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is...Lees meer
bedrijfswinst
  ... er is sprake van bedrijfswinst als de totale opbrengst van de verkochte producten groter is dan de totale kosten van...Lees meer