maandag 4 april 2016

totaalvermogen

totaalvermogen


Het totaalvermogen van een onderneming wordt ook wel het balanstotaal genoemd.

Het is het totaal van het in een onderneming aanwezige vermogen zoals dat op de creditzijde van de balans staat vermeld.
Gebruikte begrippen in totaal vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar totaal vermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


omloopsnelheid totaal vermogen
  ... de omloopsnelheid totaal vermogen is de netto omzet plus de overige bedrijfsopbrengsten van het lopend boekjaar gedeeld door...Lees meer