maandag 4 april 2016

Toezicht door De Nederlandsche Bank NV

Toezicht door De Nederlandsche Bank NV


Onder het Toezicht door De Nederlandsche Bank NV verstaan we het toezicht dat wordt uitgeoefend op kredietinstellingen uit hoofde van de Wet toezicht Kredietwezen.

Dit zijn

monetair (of sociaaleconomisch) toezicht;
bedrijfseconomisch toezicht;
structuurtoezicht.
Gebruikte begrippen in toezicht door de Nederlandsche Bank NV


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
kredietinstellingen
  ... we zien de sector kredietinstellingen terug in de economie deze sector bestaat uit bedrijven met rechtspersoonlijkheid die zich hoofdzakelijk bezighouden...Lees meer