maandag 4 april 2016

toegerekend loon zelfstandigen

toegerekend loon zelfstandigen


Het toegerekend loon zelfstandigen is het bedrag dat een niet-werknemer eigenlijk voor zijn arbeid zou moeten verdienen.

Hiertoe wordt het "loon" van een zelfstandig ondernemer gelijkgesteld aan het gemiddelde loon van een werknemer;

Het toegerekend loon zelfstandigen geldt bijvoorbeeld voor beroepsgroepen als makelaars, tandartsen en anderen die voor eigen rekening en risico werken.
Gebruikte begrippen in toegerekend loon zelfstandigen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer