maandag 4 april 2016

Tijdlijn

Tijdlijn


In de financiële wereld verstaat men onder de tijdlijn de tijdsduur tussen het moment van het verstrekken van een betalingsopdracht en de melding van de uitvoering aan de begunstigde.
Gebruikte begrippen in tijdlijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begunstigde
  ... De term begustigde kent een aantal toepassingen1 degene ten gunste van wie een banktransactie plaatsvindt 2 degene aan wie bijv volgens...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer