maandag 4 april 2016

Terugkoopverklaring

Terugkoopverklaring


Een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier, dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling van een zeker bedrag zal terugkopen als de debiteur in financiële moeilijkheden komt te verkeren.

Een dergelijke terugkoopverklaring kan bijv. gegeven worden op verzoek van de bank die aan de betrokken debiteur krediet verleent.

De risico's verbonden aan de terugkoopverklaring zijn: – het onvermogen van de leverancier om terug te kopen; – afwezigheid of onvindbaarheid van de betrokken goederen.
Gebruikte begrippen in terugkoopverklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer