maandag 4 april 2016

termijnwissel

termijnwissel


We spreken van een termijnwissel bij een wissel die betaalbaar is op een op die wissel aangeduid tijdstip in de toekomst.
Gebruikte begrippen in termijnwissel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer

Begrippen waar termijnwissel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


umgekehrter wechsel
  ... onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door...Lees meer