maandag 4 april 2016

Termijnprovisie

Termijnprovisie


De termijnprovisie is de provisie die door de banken in rekening wordt gebracht in de vorm van een bepaald percentage per maand – of een gedeelte daarvan – over met cliënten gesloten termijncontracten.

Meestal is er voorzien in een zeker minimum aan provisie.
Gebruikte begrippen in termijnprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


provisie
  ... de provisie of effectenprovisie is het bedrag dat een financiële instelling aan de klant berekent voor het verrichten van effectentransacties...Lees meer