maandag 4 april 2016

Termijnbetalingskrediet

Termijnbetalingskrediet


Een termijnbetalingskrediet is een krediet, waarvan de terugbetaling geschiedt in een aantal gelijke bedragen (termijnen) telkens na verloop van vooraf vastgestelde, meestal gelijke, tijdsintervallen.

De termijnen omvatten bij een termijnbetalingskrediet naast de aflossing eveneens de verschuldigde rente en kosten.
Gebruikte begrippen in termijnbetalingskrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer