dinsdag 5 april 2016

Technische slijtage

Technische slijtage


Onder technische slijtage verstaan we de door het gebruik optredende waardevermindering van goederen.
Gebruikte begrippen in technische slijtage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar technische slijtage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


afschrijven
  ... Onder afschrijven of ook wel het doen van afschrijvingen verstaan we het verwerken in de boekhouding van de waardevermindering van...Lees meer
residuwaarde
  ... de residuwaarde ofwel de restwaarde is de waarde die nog aan een productiemiddel of andere investering toegekend kan worden...Lees meer
technische levensduur van produktiemiddelen
  ... de technische levensduur van produktiemiddelen is de periode waarover produktiemiddelen op grond van de technische slijtage door...Lees meer