dinsdag 5 april 2016

Technische levensduur

Technische levensduur


Onder de technische levensduur van een machine wordt de periode dat een machine technisch gesproken in staat is te produceren verstaan.
Gebruikte begrippen in technische levensduur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer

Begrippen waar technische levensduur in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


technische levensduur van produktiemiddelen
  ... de technische levensduur van produktiemiddelen is de periode waarover produktiemiddelen op grond van de technische slijtage door...Lees meer