dinsdag 5 april 2016

tariefgroep

tariefgroep


De tariefgroep bepaalt de omvang van het belastingvrije bedrag van de belastingbetaler.

De tariefgroep wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige, zoals leeftijd en burgerlijke staat (getrouwd of niet getrouwd bijvoorbeeld).
Gebruikte begrippen in tariefgroep


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar tariefgroep in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


belastbare som
  ... De fiscus bedoelt met de term belastbare som het belastbaar inkomen verminderd met de inkomensaftrek die van...Lees meer
belasting vrijesom
  ... Oude situatie. Onder de belastingvrije som verstaan we een aftrekbaar bedrag voor de van toepassing zijnde tariefgroep waar men in...Lees meer
tariefgroep bij de inkomstenbelasting
  ... de tariefgroep bij de inkomstenbelasting bepaalt de omvang van het belastingvrije bedrag van de belastingbetaler de tariefgroep...Lees meer