dinsdag 5 april 2016

Tantième

Tantième


Onder een tantième verstaan we een winstgebonden uitkering (bijvoorbeeld een percentage) aan medewerkers van een onderneming .