woensdag 6 april 2016

SWIFT Message type

SWIFT Message type


Het SWIFT Message type is een berichtensoort in standaardformaat zoals gebruikt in het SWIFTverkeer
Gebruikte begrippen in swiftmessagetype


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer