woensdag 6 april 2016

surtax

surtax


De surtax is een strafheffing van 20% vennootschapsbelasting over excessieve dividenduitkeringen door Nederlandse Besloten Vennootschappen en Naamloze Vennootschppen aan hun aandeelhouders.
Gebruikte begrippen in surtax


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vennootschapsbelasting
  ... de vennootschapsbelasting is een belasting over de winst van naamloze vennootschappen nvs en besloten vennootschappen bvs en van stichtingen en...Lees meer