woensdag 6 april 2016

supranationale organen

supranationale organen


Onder supranationale organen verstaan we organisaties waarin of waaraan verschillende staten deelnemen.