woensdag 6 april 2016

supply side economics

supply side economics


Onder de term supply side economics verstaan we een stroming in de economie.

Deze stroming verklaart de productiegroei vooral uit de ontwikkeling van de aanbodfactoren.

Voorname uitgangspunten zijn het werken met positieve en negatieve prikkels (incentives) zoals het sturen met prijzen, lonen en tarieven.

Belastingverlagingen staan hoog aangeschreven omdat die zijn gericht op het versterken van prikkels.

Om de prikkel om opnieuw betaalde arbeid te gaan verrichten vergroten richt men zich ook op verlaging van de uitkeringen.
Gebruikte begrippen in supplyside economics


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer