woensdag 6 april 2016

Suppleren

Suppleren


Suppleren is een speciaal bij effectenkredieten gebruikte uitdrukking voor het aanvullen van het tekort aan zekerheden om een bestaande onderdekking, bijvoorbeeld als gevolg van koersdaling, op te heffen.
Gebruikte begrippen in suppleren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


koersdaling
  ... onder een koersdaling verstaan we het dalen van de koers van een effect wat ook wel depreciatie genoemd wordt...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer