woensdag 6 april 2016

Stortingsdatum

Stortingsdatum


Onder de stortingsdatum verstaan we de dag waarop een betaling uiterlijk voldaan moet zijn.
Gebruikte begrippen in stortingsdatum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer