woensdag 6 april 2016

Stornorecht

Stornorecht


Het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem een debitering van de bankrekening te laten terugboeken.
Gebruikte begrippen in stornorecht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
debitering
  ... met de term debitering van een rekening bedoelen we het afschrijven van een bedrag van deze rekening...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer

Begrippen waar stornorecht in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


storneren
  ... onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een...Lees meer