zaterdag 9 april 2016

Stichting van de Arbeid

Stichting van de Arbeid


De Stichting van de Arbeid is een overlegorgaan van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. De Stichting van de Arbeid maakt met de SER deel uit van de overlegeconomie .
Gebruikte begrippen in stichting van de arbeid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
overlegeconomie
  ... onder een overlegvergadering or met betrekking tot de ondernemingsraad verstaan we de vergadering waarin de ondernemer en de ondernemingsraad...Lees meer
stichting
  ... de stichting is een rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders die is opgericht om met een bepaald vermogen een in de...Lees meer