zaterdag 9 april 2016

sterfteresultaat

sterfteresultaat


Onder het sterfteresultaat verstaan we een term uit de pensioenwereld, waarmee het bedrag aangegeven wordt dat na het overlijden van een deelnemer overblijft, dan wel te kort komt in vergelijking met het bedrag dat via de sterftetabellen berekend was.

Indien er verlies geleden wordt spreekt men ook wel van het sterfteverlies, terwijl een positief resultaat als sterftewinst bekend staat.
Gebruikte begrippen in sterfteresultaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer