zaterdag 9 april 2016

Standbykrediet

Standbykrediet


Een standby krediet is een kredietfaciliteit met een vaste looptijd van bijv. 3 of 5 jaar met het doel een aanvullende financieringsruimte aan een cliënt te geven, voor het geval deze in de toekomst onverwachte financieringskrapte ondervindt.

De bank heeft niet het recht de faciliteit in te trekken, tenzij bepaalde afspraken, bijv. het in stand houden van bepaalde overeengekomen ratio's, niet worden nagekomen.

Voor het beschikbaarstellen wordt een afzonderlijke vergoeding in rekening gebracht, de zogeheten bereidverklaringsprovisie.
Gebruikte begrippen in standbijkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer