maandag 11 april 2016

standaardformulieren voor documentair krediet

standaardformulieren voor documentair krediet


De standaardformulieren voor documentair krediet zijn gestandaardiseerde formulieren voor het openen, het adviseren, en het wijzigen van documentaire kredieten, ontworpen en aanbevolen door de Internationale Kamer van Koophandel.
Gebruikte begrippen in standaardformulieren voor documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer