maandag 11 april 2016

Staking van stemmen

Staking van stemmen


De staking van stemmen is de situatie, waarin voor en tegenstanders van een voorstel over zaken een gelijk aantal stemmen in een vergadering uitbrengen, waardoor het voorstel is verworpen. Er is immers geen meerderheid.

Bij verkiezing van personen beslist bij staking van stemmen het lot.

Statutair kan van één en ander worden afgeweken.