maandag 11 april 2016

stabilisatiekoers

stabilisatiekoers


Een zogenaamde stabilisatiekoers is noodzakelijk als bij een beursintroductie de koers snel wegvalt. Op dat moment is het de begeleidende banken toegestaan om "koersstabiliserende" kooporders in te leggen.

De koers waarop deze orders worden ingelegd wordt de stabilisatiekoers genoemd.

Hiermee kan echter ook de koers gestuurd worden, zoals volgens sommigen bijvoorbeeld was gebeurd bij de beruchte beursintroductie van World Online.

In de zaak die hiertoe tegen de begeleidende banken was aangespannen stelde de Hoge Raad : "Een (verwachte) hogere koers dan die van de uitgifteprijs, dient door de markt op eigen kracht te worden bereikt en niet door een stabilisatiekoers te worden bewerkstelligd”
Gebruikte begrippen in stabilisatiekoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beursintroductie
  ... we spreken van een beursintroductie of vaak kortweg van "een introductie" als een effect bijvoorbeeld een aandeel voor het eerst...Lees meer
hoge raad
  ... de hoge raad is het hoogste rechtscollege dat nederland kent de hoge raad houdt zitting in den haag...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
uitgifteprijs
  ... de uitgifteprijs is de koers prijs waarvoor een uitgevende instelling een effect bij een emissie op de markt brengt...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer