maandag 11 april 2016

Staatslening

Staatslening


Een Staatslening is een obligatie, die wordt uitgegeven door de landelijke overheid en in Nederland dus door de Staat der Nederlanden.

De staatsleningen van de grotere industrielanden met een hoge rating, worden in het algemeen als gevaarloze en risicoloze beleggingen gezien. Ze dienen dan ook vaak als benchmark voor een risicoloze belegging, zoals die in een aantal wiskundige beleggingsmodellen noodzakelijk zijn.
Gebruikte begrippen in staatslening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
benchmark
  ... Onder een benchmark verstaan we een bepaalde maatstaf een financi ële meetlat of een bepaald ijkpunt waarmee het resultaat van...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
risicoloze belegging
  ... we spreken van een risicoloze belegging bij een vorm van een belegging waarbij het risico dat we onze belegging...Lees meer

Begrippen waar staatslening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


lodewijk
  ... lodewijk is vakjargon op de beurs voor de staatslening met een looptijd van 30 jaar...Lees meer
FTO
  ... de fto is was een futurecontract verhandeld op de fta op een denkbeeldige nederlandse staatslening obligatie...Lees meer
flexible exchange optie
  ... een flexible exchange optie is een optiecontract met een door de...Lees meer
flexoptie
  ... een flexpensioen is een vorm van een vervroegd pensioen dat wordt uitgekeerd vanaf een door de werknemer bepaalde datum tot...Lees meer