maandag 11 april 2016

spoedbetalingsopdracht

spoedbetalingsopdracht


Een spoedbetalingsopdracht is een betalingsopdracht, die sneller dan in de normale routine het geval is, wordt behandeld.

Vertalingen van spoedbetalingsopdracht

Engels:   urgent payment order