zaterdag 16 april 2016

Spaarbrief

Spaarbrief


Een spaarbrief is een soort van obligatie, waarbij de rente aan het einde van de looptijd in de vorm van samengestelde rente wordt uitbetaald.

Spaarbrieven komen met of zonder beursnotering voor.
Gebruikte begrippen in spaarbrief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beursnotering
  ... het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een effectenbeurs wordt verhandeld voor veel ondernemers is een beursnotering...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer